Algemene voorwaarden

Door deze site te bezoeken erkent u dit te doen op uw eigen risico en aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico's verbonden aan uw gebruik van deze web site, inclusief de verantwoordelijkheid voor alle kosten voor service en herstel van elke uitrusting die u gebruikt tijdens het bezoeken van onze site.

Deze site kan koppelingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Dergelijke koppelingen worden slechts vermeld voor het comfort van de gebruiker. Vitalishape oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of de werking van deze sites. Het gebruik van koppelingen naar deze websites betekent niet dat Vitalishape de inhoud ervan goedkeurt, noch impliceert dit enige band tussen Vitalishape en de beheerders van deze websites.

Wij zijn geen artsen en wij geven geen medisch advies.

Wij doen geen beloftes met betrekking tot de producten die wij verkopen.

De producten van Vitalishape zijn geen medicijnen maar voedingssupplementen. Het zijn toevoegingen aan uw normale voeding.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon of oefenprogramma ingrijpend te wijzigen, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgenverstrekker; zeker als u reeds een medische behandeling volgt.

Deze supplementen dienen niet gebruikt voor diagnose, behandeling of preventie zonder advies van een ervaren medicus.

Vitalishape  geeft geen expliciete of impliciete garantie op en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik of misbruik van de hier behandelde informatie, producten of diensten.

 Vitalishape geeft geen garantie en zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op deze site over het aanraden of het gebruiken van voedingssupplementen voor het bereiken van welk doel dan ook.

Wij kunnen niet alle omstandigheden voorzien waarin deze informatie en onze producten of andere producten samen met onze producten kunnen worden gebruikt. Wij zullen dus geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongewenste resultaten verkregen door deze informatie te gebruiken of voor de veiligheid en de geschiktheid van onze producten, of u deze nu alleen gebruikt of  in combinatie (eventueel ook met producten van andere makers).

Bij normaal gebruik zijn onze producten veilig echter ieder mens verschilt qua gezondheidsaspecten en qua constitutie of in de wijze waarop hij/zij reageert op bepaalde producten. Daarom is het ook belangrijk met uw therapeut te overleggen voor u een kuur met supplementen start.

SOCIALE MEDIA
welkomstkorting 10%! Gebruik deze kortingscode bij je bestelling: facebook10