Over VitaliShape

Hoe het begon...

Mijn vrouw is al meer dan 23 jaar ziek, ze heeft ME en Fibromyalgie. Veel lieve vrienden rond om ons hebben ook aandoeningen die van mild tot zeer zwaar uiteenlopen. Een van onze liefste vrienden had een steeds terugkerende zware depressie waar je slechts met lede ogen naar kon kijken, maar niet echt iets doen.

Deze toestand maakte mij zo kwaad, dat ik besloot mezelf een overzicht te verschaffen van het menselijk lichaam, en hoe het functioneert. Ik dacht: daar moet toch een logische opbouw en samenwerking zijn tussen de verscheidene organen, want uiteindelijk zijn het allemaal chemische (en deels "elektrische") processen. 

Verder ben ik op zoek gegaan naar een mogelijke hiërarchie binnen het lichaam, ik beredeneerde: zodra er een ''orde'' is met processen die zich moeten voordoen, moet er een "directeur'' zijn, en ''onderdirecteuren'' die dit allemaal coördineren.  En dit is inderdaad zo.

Ik zal proberen te beschrijven hoe ik dat zie:

Het belangrijkst zijn natuurlijk de hersenen; dit is de Eigenaar van het ''bedrijf'' LICHAAM BV. In de hersenen bevindend zich de Hypothalamus; de Algemeen directeur. Dan is er net buiten de hersenen de Hypofyse; dit is de secretaresse en net onder de adamsappel zit de Schildklier (en bijschildklier); ofwel de Directeur productie.

Net als bij een bedrijf komt bij de productiedirecteur alles samen. Hij communiceert met alle afdelingshoofden, (de klieren), en koppelt alles weer terug naar de Algemeen directeur.

De communicatie tussen en van de directie en de afdelingshoofden (de klieren)  wordt gedaan door middel van pakketjes (Hormonen) die door de postkamer (het bloed) naar alle plekken in het bedrijf gestuurd worden (klieren/organen/cellen). Deze pakketjes bevatten opdrachten en de materialen die voor de uitvoering van de opdrachten nodig zijn.

Verder beredeneerde ik: ''als alles samenkomt in de schildklier (en bijschildklier)... moet  dat HET CENTRUM zijn van een goed functionerend lichaam en geest! Dus als we er voor kunnen zorgen dat dit centrum goed functioneert, is er een zeer belangrijke stap gedaan naar een goede gezondheid.

Na enig onderzoek kwam ik er achter dat de belangrijkste stof voor de schildklier JODIUM is en voor de bijschildklier BORIUM, als deze stoffen in combinatie met SELENIUM worden ingenomen, zal dit centrum op een zeer stabiele manier en goed functionerende manier worden opgebouwd!

Waarom is dit zo belangrijk?            

De schildklier bouwt ALLE CELLEN op en de bijschildklier ALLE CELWANDEN en DE BOTTEN.

Op dit moment bevat ons eten bijna geen jodium of borium meer, (tenzij je in Japan woont), en het lichaam kan deze stoffen (de atomen I53 en B5) niet aanmaken, maar moet dit via ons dagelijks voedsel/drinken toegevoegd krijgen!

Ik ben op zoek gegaan naar deze stoffen en waar deze te krijgen zijn. Het was erg moeilijk om iets te vinden met een dosis die effect heeft. (dus geen kelp met 0.000075 gram,  maar iets met 0.01 gram) 

Wij zijn dit gaan gebruiken en in navolging van ons wilden bijna al onze vrienden hier ook mee beginnen, en diens vrienden ook... We hebben toen steeds meer ingekocht, en dit verdeeld onder iedereen, aangezien het niet in natuurwinkels te krijgen was, maar op een gegeven moment zouden we hier mee moeten stoppen of goed aanpakken.

En zo zijn we begonnen!

SOCIALE MEDIA
welkomstkorting 10%! Gebruik deze kortingscode bij je bestelling: facebook10